Uit de Bedrijvendynamiek van de Kamer van Koophandel (KvK) over het eerste kwartaal van 2023 blijkt dat het aantal ondernemingen in Nederland nog altijd toeneemt. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022 zijn er bijna 130.000 bedrijven bij gekomen, een groei van iets minder dan 6%. Nederland telde eind maart 2023 2.356.554 bedrijven.

Grootste groei in bepaalde sectoren

Bijna 76.000 mensen startten in de eerste drie maanden van 2023 voor het eerst een bedrijf. Daarvan ging het in 29 van de gevallen om een horeca onderneming. Detailhandel, zakelijke dienstverlening en cultuur, sport en recreatie maken de top 4 compleet. Naast groeisectoren waren er ook disciplines waar het aantal starters afnam. De sterkste daling is te zien bij financiële dienstverlening, gevolgd door groothandel en land- en tuinbouw. Kijken we naar de kaart van Nederland dan vinden we het grootste aantal startende ondernemers met een zakelijk adres in Groningen, Limburg en Flevoland. Daar bedraagt de toename rond de 20%. Het minste aantal starters werd geregistreerd in Overijssel.

Beëindigde bedrijven

Naast starters zijn er uiteraard ook ondernemers die stopten. Dat waren er in het eerste kwartaal van 2023 in heel Nederland 46.205. Een jaar eerder waren het er minder, 40.114. In de sectoren gezondheid, land- en tuinbouw en de bouw stopten de meeste ondernemers. Regionaal stopten de meeste bedrijven in de provincies Friesland, Noord-Brabant en Overijssel. In Zeeland stopte slechts 1% met zijn bedrijf. Bij een klein deel van de gestopte bedrijven was sprake van een faillissement. Het ging om 641 bedrijven. De meeste behoren tot de sectoren logistiek, persoonlijke dienstverlening, detailhandel, horeca en industrie. In deze sectoren was zelfs sprake van twee keer zoveel faillissementen dan in het eerste kwartaal van 2022.

Toename zzp’ers

Het is opvallend dat veel startende ondernemers zzp’er zijn. Soms combineren ze hun eigen bedrijf met een baan in loondienst. Noch de coronapandemie, noch de sterk gestegen inflatie en de energiecrisis hebben Nederlanders ervan weerhouden om voor zichzelf te willen beginnen. Wat ook opvallend is: veel starters beginnen een bedrijf in de horeca of detailhandel, terwijl die twee sectoren ook het grootste aantal faillissementen laten zien. Kennelijk willen ondernemers toch graag het risico nemen om hun droom na te jagen.

Forse toename voor de sector cultuur, sport en recreatie

Wat verder opvalt in de Bedrijvendynamiek eerste kwartaal 2023 van de KvK is dat veel startende ondernemers een vestigingsadres laten registreren voor een onderneming binnen de cultuur, recreatie en sport sector. Het gaat dan vooral om dienstverlening voor uitvoerende kunst en om beoefening van podiumkunst. Er is een logische verklaring voor de groei in deze sectoren. Veel ondernemers in de cultuur stopten tijdens de coronapandemie noodgedwongen met hun werk. Door de maatregelen kon er niets worden georganiseerd. Nu de pandemie voorbij is en alle maatregelen zijn opgeheven pakken ze hun oude liefde weer op. In het kielzog van de opleving binnen de cultuursector liften ook cateringbedrijven die zich richten op evenementen mee. Ook daar is dan ook een groei te zien.

Ook de KvK zelf gaat weer ’terug naar normaal’. Werd er tijdens de coronapandemie maandelijks gerapporteerd over de ontwikkelingen in ondernemersland, vanaf 2023 gebeurt dat weer per kwartaal.