Tegenwoordig deinzen kwaadwillenden er niet voor terug om mensen met bepaalde beroepen te intimideren, te bedreigen of zelfs erger. De moord op advocaat Derk Wiersum was hier het trieste dieptepunt van. Via de Kamer van Koophandel is het adres van een zelfstandig ondernemer gemakkelijk te achterhalen. Als een advocaat, arts of jeugdwerker eenvoudig is te vinden dan kan dit leiden tot ongewenste en zelfs gevaarlijke situaties. Omdat advocaten in dit kader het grootste risico kopen, worden er nu maatregelen genomen. De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) heeft hierover een convenant gesloten met de KvK.

Aanpassing Handelsregister

Voor het afschermen van adressen van advocaten en andere riskante beroepen moest artikel 51 van het Handelsregisterbesluit worden gewijzigd. Dit is begin 2023 gebeurd. Het is nu mogelijk om een bezoekadres af te schermen. Dit kan niet zomaar voor iedere ondernemer. Alleen als er sprake is van een concrete bedreiging kan het adres worden verborgen. Dit kan ook als bedreiging waarschijnlijk is als gevolg van het beroep dat de zelfstandige uitoefent. Voor advocaten geldt dat de aard van hun beroep al voldoende is om hun privé adres te laten afschermen.

Voorwaarden

Afschermen van het adres is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Het geldt alleen voor kleine ondernemers zoals een eenmanszaak, een V.o.F., een vereniging of stichting. Als afscherming van het bezoekadres wordt verzocht, moet er een alternatief worden geboden. Dit kan een postbus zijn of een zakelijk vestigingsadres waar post naartoe gestuurd kan worden. Een B.V. of N.V. kunnen geen gebruik maken van deze regeling. Voor advocaten geldt een uitzondering: zij kunnen onder alle omstandigheden hun adres laten afschermen, ook als het om een kantooradres gaat en ongeacht de rechtsvorm van het kantoor. Dit is de NOvA overeengekomen met de Kamer van Koophandel.

Uitzonderingen voor afscherming

Er is wel een aantal instanties dat een afgeschermd adres kan inzien. Denk aan advocaten, deurwaarders, notarissen en overheidsinstanties. Dit kan echter alleen als er een machtiging is waarin wordt aangegeven waarvoor het adres nodig is. Met deze maatregel wordt hopelijk voorkomen dat personen met een bepaald beroep worden bedreigd of erger. Met een zakelijk adres kan eenvoudig worden voorkomen dat het privé adres wordt achterhaald. Aan een zakelijk adres kan ook een telefoonnummer worden gekoppeld dat niet herleidbaar is naar de daadwerkelijke woonplaats van de ondernemer.