Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken wil zzp’ers de mogelijkheid geven om hun vestigingsadres volledig af te schermen in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Bij zzp’ers is hun zakelijk adres vaak gelijk aan hun privé adres. De minister heeft dit voorstel aan de Tweede Kamer voorgelegd in een brief waarop ze haar visie op het Handelsregister uiteenzet.

Alleen nog toegang voor bevoegde instanties

Een afgeschermd adres van een ondernemer kan straks alleen nog worden geraadpleegd door overheidsinstanties zoals de Belastingdienst. Daarnaast krijgen bepaalde andere organisaties die mogelijkheid zoals deurwaarders en advocaten. Er moet nog een definitief overzicht komen van instanties die het vestigingsadres wel kunnen inzien ook als dat op verzoek van de ondernemer is afgeschermd.

Alternatief adres

Een ondernemer die zijn vestigingsadres niet bekend wil maken via het Handelsregister moet wel een alternatief bieden, bijvoorbeeld een postbus of een ander postadres. Hierop kan dan in principe iedereen deze ondernemer benaderen. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe regeling ingaat, maar minister Adriaansens verzoekt de KvK om coulant te zijn als een ondernemer vraagt om afscherming van het vestigingsadres ook als de nieuwe regeling nog niet officieel van kracht is.

Telefoonnummers en e-mailadressen

Een grote ergernis van vooral zzp’ers is dat zij ongewenst benaderd worden voor marketingdoeleinden op hun zakelijke telefoonnummer of e-mailadres. Vaak worden deze ook privé gebruikt. De minister stelt in de brief aan de Tweede Kamer voor dat ook deze gegevens niet langer openbaar zijn en dat er een verbod komt op ongewenste marketing.

Een minder open Handelsregister

Lange tijd heerste ook bij de Tweede Kamer het idee dat het Handelsregister zo veel mogelijk informatie over ondernemers moest verstrekken. In dit register kan iedereen zien met wie hij zaken doet. Dat standpunt is aan het veranderen. Zzp’ers verzetten zich al langer tegen het openbaar zijn van hun vestigingsadres dat ook vaak het privé adres is. Zelfstandigen in een kwetsbaar beroep, zoals freelance nieuwsfotografen, journalisten en advocaten, kunnen op deze manier makkelijk worden getraceerd en zijn daardoor een gemakkelijk doelwit voor strafbare feiten. Hier wil de minister met de nu voorgestelde aanpassingen in het Handelsregister een eind aan maken.