Het was en is een grote ergernis voor ondernemers: bedrijven die via de Kamer van Koophandel adressen en telefoonnummers achterhalen en u vervolgens lastigvallen met ‘lucratieve aanbiedingen’ maar soms ook met regelrecht frauduleus gedrag of zelfs bedreiging. Voor u als ondernemer is et nu goed nieuws: de regels worden aangescherpt. Het wordt in de toekomst makkelijker om bepaalde gegevens af te schermen zodat deze niet meer zomaar door iedereen kunnen worden opgevraagd via het Handelsregister.

Zzp’ers kunnen hun adres laten afschermen

Het privé adres van ondernemers wordt sinds 1 januari 2022 afgeschermd in het Handelsregister. Voor zzp’ers geldt dit niet als zij vanuit huis werken. Hun privé adres is dan ook het bezoekadres voor het bedrijf en dit kan niet zomaar worden afgeschermd. Alleen als een zzp’er te maken krijgt met ‘serieuze bedreigingen’. In zo’n uitzonderlijk geval kunt u een verzoek indienen om uw privé adres af te schermen zodat dit niet door iedereen op te vragen is. Op grond van Europese regelgeving is het niet mogelijk om het bezoekadres in alle gevallen af te schermen.

Risicoberoepen

Mensen met bepaalde beroepen lopen een groter risico. Denk bijvoorbeeld aan een freelance journalist, een advocaat of zelfs een voetbaltrainer. Als er mensen zijn die vinden dat ze bij zo’n persoon hun gelijk moeten halen dan kan dat leiden tot vervelende of soms zelfs gevaarlijke situaties. Als een zzp’er, van wie het woonadres in het Handelsregister staat als vestigingsadres van het bedrijf, wordt bedreigd of zich bedreigd voelt, dan kan dit adres nu direct worden afgeschermd. Vervolgens onderzoekt de KvK of de afscherming terecht is. Het is helaas nog niet duidelijk welke criteria hiervoor worden gebruikt. Ook is het vaak niet mogelijk om het adres permanent af te schermen. Een ondernemer moet bereikbaar zijn. Hiervoor kan eventueel een postadres worden gebruikt, maar dan moet de zzp’er een postbus nemen of tegen betaling een adres in een bedrijfsverzamelgebouw nemen.

KvK onder vuur wegens belangenverstrengeling

De Kamer van Koophandel ligt al langer onder vuur nu het aantal zzp’ers in Nederland sterk toeneemt. Veel zelfstandigen klaagden dat zij vooral telefonisch worden lastiggevallen na het inschrijven van hun bedrijf. Het gaat om allerlei aanbieders van verzekeringen tot vermeldingen in bedrijvenregisters en aanbieders van zakelijk internet, energie en telefonie. Inschrijven in het Bel-me-niet register had geen zin want dit werd door veel bellers genegeerd omdat het om een ‘zakelijk nummer’ gaat. Dat veel zzp’ers maar 1 telefoon gebruiken, zowel zakelijk als privé, deed daarbij niet ter zake. Nu worden telefoonnummers gelukkig niet meer doorverkocht door de KvK dus deze ergernis behoort tot het verleden.