Als een ondernemer zich inschrijft bij de Kamer van Koophandel dan moet hij of zij natuurlijk de onderneming registreren op een adres. Deze gegevens kunnen vervolgens door iedereen opgevraagd worden bij de KvK. Dat kan heel vervelend zijn voor eenmansbedrijven en zzp’ers omdat zij hun bedrijf vaak inschrijven op hun woonadres. Ondanks de risico’s die het met zich meebrengt wil de staatssecretaris deze openbare toegang niet inperken. Veel ondernemers zoeken daarom een andere optie voor de registratie van hun bedrijf. Zij kunnen zich bijvoorbeeld inschrijven bij een aanbieder van zakelijke inschrijfadressen zoals Zakelijkhuren24.nl.

Samen werken aan veiligere oplossingen voor ondernemers

Zakelijkhuren24.nl is deelt het standpunt van de Kamerleden van D66, die de staatssecretaris vroegen om voortaan de privé adressen van zzp’ers en andere kleine ondernemers in het handelsregister van de KvK af te schermen. Bij Zakelijkhuren24.nl willen we evenals deze Kamerleden helpen voorkomen dat ondernemers en hun families in gevaarlijke situaties terecht komen doordat boze klanten of soms zelfs criminelen de adresgegevens van hun woning hebben opgevraagd bij de KvK.

Het verschil tussen privé adressen en vestigingsadressen

Als ondernemers dat willen dan kunnen ze verzoeken om hun privéadres te laten afschermen in het handelsregister. Dat is echter niet mogelijk voor vestigingsadressen wat problemen kan opleveren voor ondernemers die hun kantoor thuis gevestigd hebben. Door deze regeling worden veel thuiswerkende zzp’ers en eenmansbedrijven nadelig getroffen. Om deze mensen tegemoet te komen verhuren we bij Zakelijkhuren24.nl flexwerkplekken en virtuele kantoorruimte. U kunt zich dan inschrijven bij de KvK met ons adres. Daardoor kan uw privéadres niet meer zomaar gevonden worden in het register. 

Problemen met het Europees recht

Volgens de staatssecretaris kan het verzoek van de Kamerleden van D66 niet zomaar uitgevoerd worden. In het Europees recht staat namelijk een verplichting voor het openbaren van vestigingsadressen. Dat moet bijdragen aan de rechtszekerheid in het handelsverkeer zodat er geen advocaat of deurwaarder nodig is als iemand een ondernemer wil vinden. Deze regel is natuurlijk logisch als privé en vestigingsadressen gescheiden zijn. De staatssecretaris wijst ondernemers daarom op de mogelijkheid om hun bedrijf in te schrijven bij een aanbieder van zakelijke inschrijfadressen. Volgens haar is het ook hun verantwoordelijkheid om de privégegevens af te schermen. 

Het groeiende aantal zzp’ers bij de KvK

Volgens het CBS groeit het aantal zzp’ers al jaren. In de laatste tien jaar is de hoeveelheid zzp’ers die ingeschreven staan in het handelsregister met 30% toegenomen. Van deze zelfstandige ondernemers werken velen thuis. De adresgegevens van ondernemingen werden door de KvK jarenlang standaard verkocht aan derden waardoor deze ondernemers te maken kregen met veel reclame. Dat is sinds 2019 niet meer zo, maar iedereen kan nog wel simpelweg een vestigingsadres opvragen van elke onderneming die er ingeschreven staat. Om uw privéleven als ondernemer veilig te houden en vrij van ongewenste reclame is het daarom verstandig om bij Zakelijkhuren24.nl een zakelijk inschrijfadres te regelen. Dan hoeft u nooit meer de reclame te scheiden van de belangrijke post.