De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft gemeld dat de openbare gegevens van ondernemers gemakkelijk gebruikt kunnen worden om mensen te intimideren – in veel gevallen zelfs in hun privé woning. Deze gegevens staan geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en het register van kadasterdata. De AP vindt dat de overheid daar een oplossing voor moet vinden maar de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische zaken (EZK) zijn er terughoudend over.

Misbruik door het publiceren van persoonlijke gegevens

Volgens de AP is het veel te makkelijk om persoonlijke gegevens van een ondernemer te publiceren om hem of haar intimideren. Dit heet doxing en er wordt gewerkt aan een wet die het verbiedt. Ondernemers die zich inschrijven bij de KvK kunnen ervoor kiezen om hun privé adres verborgen te houden. Het vestigingsadres moet echter publiek zijn volgens Europese wetten. Daarvoor is volgens de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening gekozen met goede redenen. Veel eenmanszaken en zzp’ers komen echter in de knel omdat ze vanuit hun eigen huis werken. Voor hen is het wel mogelijk om hun bedrijf in te schrijven op een zakelijk adres dat ze verkrijgen bij een aanbieder zoals Zakelijkhuren24.nl.

In uitzonderingsgevallen moet het wel kunnen volgens de het ministerie EZK

De EZK is verantwoordelijk voor de KvK en het handelsregister dat daar bijgehouden wordt. Zij willen de wet aanpassen zodat ondernemers die te maken krijgen met een ‘waarschijnlijke dreiging’ hun vestigingsgegevens kunnen laten afschermen. Dat kan op dit moment alleen bij een concrete dreiging en in dat geval is het meestal al te laat. Het is logisch dat ondernemers uit bepaalde beroepsgroepen – zoals advocaten en journalisten – die vaak met dreigingen te maken krijgen, veel baat hebben bij deze aanpassing van de wet. De minister van Volkshuisvesting vindt echter niet dat doxing en bedreigingen genoeg reden zijn om dit te veranderen.

De AP wil vestigingsadressen van thuiswerkende zzp’ers afschermen

Het advies van de AP is dat de vestigingsadressen van thuiswerkende zzp’ers compleet afgeschermd moeten worden. Het lijkt er echter niet op dat dit gaat gebeuren want de ministeries vinden het belangrijker om de rechtszekerheid van het handelsverkeer te beschermen. Zij vinden dat het algemeen afschermen van vestigingsadressen tegen het idee van het register indruist. Voor hen is de veiligheid van ondernemers blijkbaar minder belangrijk dan dat iedereen weet met wie ze zaken doen. Door deze stugge houding moeten thuiswerkende ondernemers een aanbieder van virtuele kantoorruimte betalen om hun bedrijf op een ander adres in te kunnen schrijven. Bij Zakelijkhuren24.nl is dat mogelijk voor een betaalbare prijs.  

Het toekomstperspectief

Het departement van het EZK dat gaat over het handelsregister is wel bezig met een nieuwe manier om met de data van de KvK om te gaan. Daarbij worden verschillende methoden bekeken om persoonlijke informatie van de ondernemers beter te beschermen. Zij willen in ieder geval blijven toewerken naar het criminaliseren van doxing zodat slachtoffers hulp kunnen zoeken bij de politie en de daders vaker officieel vervolgd gaan worden. Natuurlijk is het makkelijker om problemen te voorkomen door als ondernemer een zakelijk inschrijfadres te gebruiken.